Bảo vệ Fujitsu thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Bảo vệ Fujitsu

Cả trái đất bị người ngoài hành tinh xâm lăng chỉ còn mỗi căn cứ cuối cùng Fujitsu. Hãy xây những khẩu pháo tiêu diệt lũ quái vật ghe rợn đó.

Cách chơi game Bảo vệ Fujitsu

Dùng chơi game

TOP Bảo vệ Fujitsu


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)