Bảo vệ thành Troy thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Bảo vệ thành Troy

Thành của bạn đang bị tấn công liên tiếp. Kho vàng của bạn đang bị cạn kiệt liệu có chống được giặc không? Nó tùy vào tài lãnh đạo của. Bạn thử sức mình, hãy xem kẻ đứng đằng sau giật dây quân lính hãy tiêu diệt hắn.

Cách chơi game Bảo vệ thành Troy

Dùng để chơi game, hoặc điều khiển góc bắn của cung, hoặc bắn

TOP Bảo vệ thành Troy


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)