Pháo chiến thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Pháo chiến

Điều khiển khẩu pháo để tiêu diệt thành lũy đối phương! Bạn có 7 giây để hiệu chỉnh. Người chơi 1: chỉnh hướng chỉnh lực bắn Người chơi 2: chỉnh hướng chỉnh lực bắn

Cách chơi game Pháo chiến

Điều khiển khẩu pháo để tiêu diệt thành lũy đối phương ! Bạn có 7 giây để hiệu chỉnh.
Người chơi 1: chỉnh hướng chỉnh lực bắn
Người chơi 2: chỉnh hướng chỉnh lực bắn

TOP Pháo chiến


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)