Giáp chiến thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Giáp chiến

LOA... LOA... LOA. Chúng ta đã kề cận với căn cứ của kẻ địch. Tất cả hãy chú ý, sẵn sàng đánh giáp lá cà! Mục tiêu của trò chơi là Bạn - một vị tướng chỉ huy chiến trường phải Tiêu diệt bằng được căn cứ của kẻ địch. Dựa vào số vàng đang có hãy mua quân, mua tháp pháo cho phù hợp để tấn công.

Cách chơi game Giáp chiến

LOA... LOA... LOA. Chúng ta đã kề cận với căn cứ của kẻ địch. Tất cả hãy chú ý, sẵn sàng đánh giáp lá cà!
Mục tiêu của trò chơi là Bạn - một vị tướng chỉ huy chiến trường phải Tiêu diệt bằng được căn cứ của kẻ địch. Dựa vào số vàng đang có hãy mua quân, mua tháp pháo cho phù hợp để tấn công.
Dùng điều khiển quân, vũ khí.

TOP Giáp chiến


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)