Thuật chiến đấu thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Thuật chiến đấu

Bạn sẽ quản lý một nhóm 6 nhân vật, lần lượt tuần tự các nhân vật sẽ được cho phép điều khiển để đánh lại nhóm đối diện.

Cách chơi game Thuật chiến đấu

Bạn sẽ quản lý một nhóm 6 nhân vật, lần lượt tuần tự các nhân vật sẽ được cho phép điều khiển để đánh lại nhóm đối diện.
Mỗi một nhân vật có 4 hoạt nút hoạt động chính là Move (di chuyển), Attack (đánh), Wait (đợi) và Status (thể trạng). Nhân vật nào đang được phép điều khiển thì 4 nút hoạt động đó sẽ hiện lên. Nhưng có một nhân vật đặc biệt không đánh nhau mà chỉ tăng năng lượng cho các nhân vật khác, nhân vật nay có nút hoạt động là Health thay vì Attack.
Và tất nhiên nhóm nào các nhân vật bị tiêu diệt hết trước tiên thì nhóm đó sẽ thua.

TOP Thuật chiến đấu


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)