Mở cửa thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Mở cửa

Bạn đã bao giờ phải đi hàng chục vòng quanh nhà mở cửa này rồi đóng của kia chỉ nhằm một mục đích là đến chỗ mình muốn chưa? Hãy thử sức ngay!

Cách chơi game Mở cửa

Dùng để di chuyển. Chú ý cửa chỉ mở theo một hướng và đóng theo 1 hướng.

TOP Mở cửa


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)