Lính gác thành thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Lính gác thành

Tiêu diệt hết kẻ thù, bảo vệ an toàn cho Hoàng thành! Bạn phải cân đối tiền để mua quân và nâng cấp...hãy thể hiện mình!

Cách chơi game Lính gác thành

Hướng dẫn
xem bản đồ mua quân, bố trí lực lượng và nâng cấp, tiêu diệt kẻ thù.

TOP Lính gác thành


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)