Bảo vệ biên giới 2 thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Bảo vệ biên giới 2

Vùng biên giới giữa mỹ và các nước khác luôn là của ngõ của những kẻ khủng bố muốn vào. Hãy thiết lập các chòi canh tấn công chúng ngay từ khi chúng mới bước chân vào.

Cách chơi game Bảo vệ biên giới 2

Dùng chơi game

TOP Bảo vệ biên giới 2


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)