Tìm đường thoát 2 thuộc thể loại Game Thể loại khác.
Tìm đường thoát 2

BỊ nhốt ở trong một căn phòng lạ. Bạn phải tìm đường thoát ra ngay trước khi có chuyện gì xảy ra.

Cách chơi game Tìm đường thoát 2

Dùng chơi game

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 12957

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 285358

Mario

Mario

Chơi: 12126

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 9111

Pinball

Pinball

Chơi: 11009

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8443

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7227

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 6143

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 6966

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6514

Blackjack

Blackjack

Chơi: 5077

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6143

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 6894

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6242

Makos

Makos

Chơi: 3589

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3484

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 3006

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3378

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 3788

Battle pong

Battle pong

Chơi: 2814

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 3728

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 3745

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3411

Ếch xếp hàng

Ếch xếp hàng

Chơi: 5571

Sports Smash

Sports Smash

Chơi: 4055

Znax

Znax

Chơi: 3833

Air Hockey

Air Hockey

Chơi: 2642

Kitten cannon

Kitten cannon

Chơi: 2391

Flick N kick II

Flick N kick II

Chơi: 2301

Bảo vệ cầu

Bảo vệ cầu

Chơi: 2447

Ichi

Ichi

Chơi: 2511

Sobics School

Sobics School

Chơi: 2276

TOP Tìm đường thoát 2


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)