Sobics School thuộc thể loại Game Thể loại khác.
Sobics School

"Bạn hãy xếp từ 4 hình trở lên cùng màu ở cạnh nhau để "ăn". Nếu ở vị trí dưới cùng có hình viên gạch thì có nghĩa là không lấy được, nếu là một bó pháo thì được xếp ở bất kỳ vị trí nào và bạn sẽ được "ăn" cả cột sau đó. Cách chơi: Click chuột đầu tiên để lấy hình, click lần 2 để xếp hình."

Cách chơi game Sobics School

Bạn hãy xếp từ 4 hình trở lên cùng màu ở cạnh nhau để "ăn". Nếu ở vị trí dưới cùng có hình viên gạch thì có nghĩa là không lấy được, nếu là một bó pháo thì được xếp ở bất kỳ vị trí nào và bạn sẽ được "ăn" cả cột sau đó. Click chuột đầu tiên để lấy hình, click lần 2 để xếp hình.

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 13424

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 288081

Mario

Mario

Chơi: 12551

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 9408

Pinball

Pinball

Chơi: 11569

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8677

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7569

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 6582

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 7263

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6758

Blackjack

Blackjack

Chơi: 5293

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6425

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 7149

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6520

Makos

Makos

Chơi: 3761

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3719

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 3154

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3605

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 4010

Battle pong

Battle pong

Chơi: 2970

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 3927

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 3994

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3630

Ếch xếp hàng

Ếch xếp hàng

Chơi: 5801

Sports Smash

Sports Smash

Chơi: 4202

Znax

Znax

Chơi: 4055

Air Hockey

Air Hockey

Chơi: 2796

Kitten cannon

Kitten cannon

Chơi: 2613

Flick N kick II

Flick N kick II

Chơi: 2459

Bảo vệ cầu

Bảo vệ cầu

Chơi: 2612

Ichi

Ichi

Chơi: 2694

Sobics School

Sobics School

Chơi: 2449

TOP Sobics School


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)