Cướp biển thuộc thể loại Game Thể loại khác.
Cướp biển

Bạn sẽ giúp đỡ Priate Pete đánh thắng cướp biển xâm phạm, bằng cách khai hỏa của đại bác và làm chìm tàu chiến của kẻ thù.

Cách chơi game Cướp biển

Điều khiển Priate Pete chạy sang trái, phải
Điều khiển góc bắn của súng
Bắn

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 13569

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 288698

Mario

Mario

Chơi: 12723

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 9561

Pinball

Pinball

Chơi: 11710

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8774

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7677

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 6759

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 7357

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6882

Blackjack

Blackjack

Chơi: 5409

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6537

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 7263

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6638

Makos

Makos

Chơi: 3862

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3819

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 3247

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3717

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 4122

Battle pong

Battle pong

Chơi: 3070

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 4028

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 4110

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3733

Ếch xếp hàng

Ếch xếp hàng

Chơi: 5898

Sports Smash

Sports Smash

Chơi: 4300

Znax

Znax

Chơi: 4149

Air Hockey

Air Hockey

Chơi: 2893

Kitten cannon

Kitten cannon

Chơi: 2716

Flick N kick II

Flick N kick II

Chơi: 2578

Bảo vệ cầu

Bảo vệ cầu

Chơi: 2700

Ichi

Ichi

Chơi: 2809

Sobics School

Sobics School

Chơi: 2560

TOP Cướp biển


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)