Bảo vệ thành thuộc thể loại Game Thể loại khác.
Bảo vệ thành

Để chống đỡ sự tấn công từ mọi hướng, bạn sử dụng đạn chuỗi và súng bắn lửa. Bạn có bốn súng bắn lửa và bốn lần chơi, bạn sẽ mất một lần chơi và một súng bắn lửa khi quân địch tới sát thành trì của bạn hoặc thành của bạn bị bắn trúng.

Để chống đỡ sự tấn công từ mọi hướng, bạn sử dụng đạn chuỗi và súng bắn lửa. Bạn có bốn súng bắn lửa và bốn lần chơi, bạn sẽ mất một lần chơi và một súng bắn lửa khi quân địch tới sát thành trì của bạn hoặc thành của bạn bị bắn trúng.
Chơi game: 6825

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 12749

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 284695

Mario

Mario

Chơi: 11917

Bong bóng

Bong bóng

Chơi: 7080

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 8937

Pinball

Pinball

Chơi: 10792

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8279

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7099

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 5921

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 6826

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6371

Blackjack

Blackjack

Chơi: 4925

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6008

Trang trí Noel

Trang trí Noel

Chơi: 4349

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 6737

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6107

Fruit Machine

Fruit Machine

Chơi: 6648

Trộm kim cương

Trộm kim cương

Chơi: 7852

Sno Problem

Sno Problem

Chơi: 3373

Makos

Makos

Chơi: 3477

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3358

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 2892

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3243

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 3650

Battle pong

Battle pong

Chơi: 2697

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 3599

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 3588

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3292

TOP Bảo vệ thành


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)