Xếp hình 5 thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Xếp hình 5

Cách chơi:

Cách chơi game Xếp hình 5

Click vào nút PREV và nút NEXT để chuyển tiếp bài. Click nút PLAY: Bắt đầu chơi Dùng chuột click vào mỗi ô hình để di chuyển vị trí các ô sao cho xếp chúng thành một hình ảnh nguyên vẹn.

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 13121

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 285993

Mario

Mario

Chơi: 12264

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 9228

Pinball

Pinball

Chơi: 11235

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8547

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7340

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 6343

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 7086

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6616

Blackjack

Blackjack

Chơi: 5166

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6274

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 6985

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6332

Makos

Makos

Chơi: 3668

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3569

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 3077

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3458

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 3892

Battle pong

Battle pong

Chơi: 2892

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 3802

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 3819

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3496

Ếch xếp hàng

Ếch xếp hàng

Chơi: 5667

Sports Smash

Sports Smash

Chơi: 4117

Znax

Znax

Chơi: 3906

Air Hockey

Air Hockey

Chơi: 2712

Kitten cannon

Kitten cannon

Chơi: 2481

Flick N kick II

Flick N kick II

Chơi: 2378

Bảo vệ cầu

Bảo vệ cầu

Chơi: 2530

Ichi

Ichi

Chơi: 2589

Sobics School

Sobics School

Chơi: 2345

×

TOP Xếp hình 5


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)