Xếp hình 5 thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Xếp hình 5

Cách chơi:

Cách chơi game Xếp hình 5

Click vào nút PREV và nút NEXT để chuyển tiếp bài. Click nút PLAY: Bắt đầu chơi Dùng chuột click vào mỗi ô hình để di chuyển vị trí các ô sao cho xếp chúng thành một hình ảnh nguyên vẹn.

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 13556

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 288641

Mario

Mario

Chơi: 12715

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 9540

Pinball

Pinball

Chơi: 11696

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8769

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7668

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 6752

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 7348

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6869

Blackjack

Blackjack

Chơi: 5400

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6527

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 7253

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6627

Makos

Makos

Chơi: 3854

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3815

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 3244

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3699

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 4111

Battle pong

Battle pong

Chơi: 3067

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 4019

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 4104

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3726

Ếch xếp hàng

Ếch xếp hàng

Chơi: 5892

Sports Smash

Sports Smash

Chơi: 4294

Znax

Znax

Chơi: 4146

Air Hockey

Air Hockey

Chơi: 2891

Kitten cannon

Kitten cannon

Chơi: 2712

Flick N kick II

Flick N kick II

Chơi: 2566

Bảo vệ cầu

Bảo vệ cầu

Chơi: 2696

Ichi

Ichi

Chơi: 2802

Sobics School

Sobics School

Chơi: 2553

TOP Xếp hình 5


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)