Giải cứu SADDAM thuộc thể loại Game Thể loại khác.
Giải cứu SADDAM

Tham gia vào cuộc giải cứu Saddam bị những kẻ khủng bố bắt cóc và giam giữ trong một bãi mìn, hãy di chuyển khéo léo qua bãi mìn đó và giải cứu ngài tổng thống của bạn.

Cách chơi game Giải cứu SADDAM

Dùng phím: để di chuyển
Dùng phím để nhảy

GAME VUI TUYỂN CHỌN

Thám tử tư

Thám tử tư

Chơi: 13512

Bắn bóng

Bắn bóng

Chơi: 288396

Mario

Mario

Chơi: 12647

Khỉ bắn bóng

Khỉ bắn bóng

Chơi: 9491

Pinball

Pinball

Chơi: 11654

Nhặt quả

Nhặt quả

Chơi: 8745

Xếp hình 5

Xếp hình 5

Chơi: 7646

Đặt khối

Đặt khối

Chơi: 6697

Bảo vệ thành

Bảo vệ thành

Chơi: 7326

Solitaire

Solitaire

Chơi: 6836

Blackjack

Blackjack

Chơi: 5365

Cướp biển

Cướp biển

Chơi: 6502

Thần tình yêu

Thần tình yêu

Chơi: 7222

Bảo vệ cừu

Bảo vệ cừu

Chơi: 6598

Makos

Makos

Chơi: 3823

Kaboom

Kaboom

Chơi: 3789

Zany Attack

Zany Attack

Chơi: 3218

Đánh bóng 3D

Đánh bóng 3D

Chơi: 3670

Pingu Seal Bounce

Pingu Seal Bounce

Chơi: 4080

Battle pong

Battle pong

Chơi: 3037

Đỡ bóng

Đỡ bóng

Chơi: 3993

Xếp lại hình

Xếp lại hình

Chơi: 4071

Tách bóng

Tách bóng

Chơi: 3699

Ếch xếp hàng

Ếch xếp hàng

Chơi: 5868

Sports Smash

Sports Smash

Chơi: 4270

Znax

Znax

Chơi: 4125

Air Hockey

Air Hockey

Chơi: 2858

Kitten cannon

Kitten cannon

Chơi: 2677

Flick N kick II

Flick N kick II

Chơi: 2536

Bảo vệ cầu

Bảo vệ cầu

Chơi: 2676

Ichi

Ichi

Chơi: 2772

Sobics School

Sobics School

Chơi: 2522

TOP Giải cứu SADDAM


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)