Núm vặn thông minh thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Núm vặn thông minh

"Trên màn hình trò chơi có tất cả 32 núm vặn và 1 ô trống. Công việc của bạn là dùng chuột kích và di chuyển những núm vặn sao cho bạn có thể "ăn" hết được những núm vặn đó trên bàn."

Cách chơi game Núm vặn thông minh

Trên màn hình trò chơi có tất cả 32 núm vặn và 1 ô trống. Công việc của bạn là dùng chuột kích và di chuyển những núm vặn sao cho bạn có thể "ăn" hết được những núm vặn đó trên bàn.

TOP Núm vặn thông minh


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)