Núm vặn thông minh thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Núm vặn thông minh

"Trên màn hình trò chơi có tất cả 32 núm vặn và 1 ô trống. Công việc của bạn là dùng chuột kích và di chuyển những núm vặn sao cho bạn có thể "ăn" hết được những núm vặn đó trên bàn."

Trên màn hình trò chơi có tất cả 32 núm vặn và 1 ô trống. Công việc của bạn là dùng chuột kíchdi chuyển những núm vặn sao cho bạn có thể "ăn" hết được những núm vặn đó trên bàn.

Chơi game: 2940

TOP Núm vặn thông minh


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)