Xếp hình vào ô thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Xếp hình vào ô

Nhiệm vụ của bạn là cố gắng ghi thật nhiều điểm để vượt qua mức quy định và hoàn thành thử thách với những hình khối

Cách chơi game Xếp hình vào ô

Dùng phím: 4 phím mũi tên: di chuyển

TOP Xếp hình vào ô


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)