Tìm đúng cặp hình: Đồ vật, trạng thái thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Tìm đúng cặp hình: Đồ vật, trạng thái

Nhiệm vụ của bạn là tìm các cặp hình Đồ vật, trạng thái giống nhau.

Cách chơi game Tìm đúng cặp hình: Đồ vật, trạng thái

Dùng chuột để chơi

TOP Tìm đúng cặp hình: Đồ vật, trạng thái


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)