Nhớ... món ăn thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Nhớ... món ăn

Bạn hãy nhớ vị trí các món ăn đặt trên bàn trong khoảng vài giây. Sau đó click chuột sắp xếp lại đúng vị trí các món đã đặt trên bàn, nếu bạn đặt sai một món ăn thôi thì trò chơi sẽ kết thúc. Chúc bạn thành công!

Cách chơi game Nhớ... món ăn

Bạn hãy nhớ vị trí các món ăn đặt trên bàn trong khoảng vài giây. Sau đó click chuột sắp xếp lại đúng vị trí các món đã đặt trên bàn, nếu bạn đặt sai một món ăn thôi thì trò chơi sẽ kết thúc. Chúc bạn thành công!

TOP Nhớ... món ăn


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)