Cờ Đam Trung Quốc thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Cờ Đam Trung Quốc

Đây là một sự biến đổi của Cờ đam Trung Quốc. Mục tiêu của trò chơi là ăn sạch các quân cờ có trên bàn.

Cách chơi game Cờ Đam Trung Quốc

Đây là một sự biến đổi của Cờ đam Trung Quốc. Mục tiêu của trò chơi là ăn sạch các quân cờ có trên bàn.
Sử dụng chuột di chuyển một quân cờ nhảy qua bất kỳ một quân cờ nào và ăn quân cờ ở giữa (đối diện không có quân nào). Chúc bạn may bắn!

×

TOP Cờ Đam Trung Quốc


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)