Trí nhớ 2000 thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Trí nhớ 2000

Trên màn hình trò chơi sẽ phát sáng ô màu thứ nhất, rồi phát sáng tiếp các ô màu khác và nhiều lần. Bạn cần nhớ và kích chuột đúng theo thứ tự ô màu đã phát sáng đó.

Trên màn hình trò chơi sẽ phát sáng ô màu thứ nhất, rồi phát sáng tiếp các ô màu khác và nhiều lần. Bạn cần nhớ và kích chuột đúng theo thứ tự ô màu đã phát sáng đó.

Chơi game: 2550

TOP Trí nhớ 2000


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)