Ếch xanh tìm đường thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Ếch xanh tìm đường

Chú ếch xanhmải chơi rồi bị lạc giữa ao sen làng. Tham gia game và giúp chú ấy tìm được đường trở về nhà trước khi trời tối nhé.

Cách chơi game Ếch xanh tìm đường

Nhiệm vụ của bạn là giúp ếch xanh tìm được đường trở về nhà.
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

TOP Ếch xanh tìm đường

4000