Thiên tài âm nhạc thuộc thể loại Game Bạn gái.
Thiên tài âm nhạc

Hãy thể hiện mình là 1 nhạc công tài ba nhé!

Cách chơi game Thiên tài âm nhạc

Khi điểm sáng di chuyển đến các phím tương ứng, bạn phải bấm các phím đó để chơi nhạc.
Sử dụng các phím để chơi nhạc

TOP Thiên tài âm nhạc


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)