Salon làm đẹp thuộc thể loại Game Bạn gái.
Salon làm đẹp

Giúp Big Mama cung cấp dịch vụ tốt nhất đến cho khách hàng của salon. Kéo mỗi khách hàng đến chỗ thích hợp theo dịch vụ mà họ muốn. Sau khi hoàn thành, họ sẽ trả tiền cho bạn. Đừng quên click vào tiền để thu chúng (bạn không muốn để khách hàng chờ ở quầy thanh toán)

Cách chơi game Salon làm đẹp

Sử dụng chơi game.

TOP Salon làm đẹp


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)