Cửa hàng rau quả thuộc thể loại Game Bạn gái.
Cửa hàng rau quả

Game24h đang điều hành một cửa hàng rau quả nhỏ trong thị trấn và phục vụ khách hàng cho đến tận tối. Bạn hãy giúp chúng tôi đáp ứng những đơn đặt hàng với số lượng chính xác và nhanh chóng.

Cách chơi game Cửa hàng rau quả

Dùng cân rau quả và gói cho khách hàng.

TOP Cửa hàng rau quả


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)