Bảo vệ mỏ dầu thuộc thể loại Game Hành động.
Bảo vệ mỏ dầu

Thế giới đang bị khủng hoảng dầu mỏ và bạn phải bảo vệ khu khai thác dầu cuối cùng trên sa mạc khỏi quân đội và xe bọc thép của kẻ thù. Chú ý thu thập các nguồn viện trợ quân sự do đồng minh thả xuống cho bạn.

Thế giới đang bị khủng hoảng dầu mỏ và bạn phải bảo vệ khu khai thác dầu cuối cùng trên sa mạc khỏi quân đội và xe bọc thép của kẻ thù. Chú ý thu thập các nguồn viện trợ quân sự do đồng minh thả xuống cho bạn.
Sử dụng để bắn.

Chơi game: 3411

game bắn súng, desert defender, shooting game, bảo vệ căn cứ

TOP Bảo vệ mỏ dầu


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)