Tiêu diệt UFO thuộc thể loại Game Hành động.
Tiêu diệt UFO

Bảo vệ bức tường phòng thủ của thành phố trước binh đoàn UFO đang kéo tới. Bắn hạ UFO nhiều nhất có thể trước khi chúng chạm đến bức tường.

Bảo vệ bức tường phòng thủ của thành phố trước binh đoàn UFO đang kéo tới. Bắn hạ UFO nhiều nhất có thể trước khi chúng chạm đến bức tường.
Sử dụng chơi game.

Chơi game: 2875

ufo defender, ufo game, defend game, action game, shooting game

TOP Tiêu diệt UFO


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)