Chí phèo thời nay 6 thuộc thể loại Game Hành động.
Chí phèo thời nay 6

Chí phèo ngủ thiếp đi sau khi đánh bại mọi kẻ thù trên chiếc UFO, oxy trong đó dần cạn và Chí ta đã chết và được đưa xuống địa ngục. Tại đây, Chí phải đối mặt với lũ quỷ và chủ nhân của chúng là quỷ Satan...

Chí phèo ngủ thiếp đi sau khi đánh bại mọi kẻ thù trên chiếc UFO, oxy trong đó dần cạn và Chí ta đã chết và được đưa xuống địa ngục. Tại đây, Chí phải đối mặt với lũ quỷ và chủ nhân của chúng là quỷ Satan...
Sử dụng di chuyển, tấn công.
Các phần trước: Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5

Chơi game: 15110

chí phèo, hobo, fighting game, action game

TOP Chí phèo thời nay 6


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)