Giết thời gian nơi công sở 2 thuộc thể loại Game Văn phòng.
Giết thời gian nơi công sở 2

Những ngày cuối năm ít việc nên cô nhân viên bày đủ trò để giết thời gian, nhưng cẩn thận kẻo bị xếp phát hiện nhé.

Cách chơi game Giết thời gian nơi công sở 2

Nhiệm vụ của bạn là tìm cách tiêu khiển trong giờ làm việc.
Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.

TOP Giết thời gian nơi công sở 2


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)