Sọ người thuộc thể loại Game Kinh dị.
Sọ người

Giáo sư giao nhiệm vụ cho bạn đi lấy sọ người chết về thí nghiệm, nhưng ông giáo sư chỉ giao cho bạn mottj ít chiếc xương. Bạn phải số xương ít ỏi sao cho lấy đủ số sọ người về. Những gian nan vất vả đang ở phía trước.

Cách chơi game Sọ người

Dùng ném chiếc xương

TOP Sọ người


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)