Dọa ma thuộc thể loại Game Kinh dị.
Dọa ma

Đêm halloween tới đây bạn quyết định ở nhà. Không như mọi năm đóng giả ma đi xin kẹo mọi nhà nữa. Năm nay bạn nghĩ ra một cách chính là dọa những người đi dọa người khác hãy chơi game và xem mình có khả năng đến đau nhé.

Cách chơi game Dọa ma

Dùng chơi game.

TOP Dọa ma


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)