Đừng Ăn Tôi thuộc thể loại Game Văn phòng.
Đừng Ăn Tôi

Hãy tập cách gõ phím nhanh nhất có thể để đẩy lùi tến quái vật hung ác. Nếu bạn để nó lại gần bạn sẽ bị ăn thịt!

Hãy tập cách gõ phím nhanh nhất có thể để đẩy lùi tến quái vật hung ác. Nếu bạn để nó lại gần bạn sẽ bị ăn thịt!

Chơi game: 370305

Game flash, luyen go phim nhanh

TOP Đừng Ăn Tôi


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)