Sarbakal phiêu lưu 17 thuộc thể loại Game Phiêu lưu.
Sarbakal phiêu lưu 17

(Phần 17) Cuộc hành trình trong chuyến phiêu lưu Sarbakal đã đi được quá nửa chặng đường. Bạn là người kiên trì, ưa mạo hiểm và thèm khát khám phá cái mới, hãy tiếp tục giúp đỡ Sarbakal vượt qua cửa ải này. Serigame dài tập, hấp dẫn, thú vị! (Chơi phần 16 để biết thêm thông tin)

Cách chơi game Sarbakal phiêu lưu 17

(Phần 17)
Cuộc hành trình trong chuyến phiêu lưu Sarbakal đã đi được quá nửa chặng đường. Bạn là người kiên trì, ưa mạo hiểm và thèm khát khám phá cái mới, hãy tiếp tục giúp đỡ Sarbakal vượt qua cửa ải này.
Serigame dài tập, hấp dẫn, thú vị! (Chơi phần 16 để biết thêm thông tin)
Di chuyển
Chạy - Nhảy ngắn
nhảy dài
Hành động
Chọn đồ - I Mở hộp đồ

TOP Sarbakal phiêu lưu 17


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)