Sarbakal phiêu lưu 19 thuộc thể loại Game Phiêu lưu.
Sarbakal phiêu lưu 19

(Phần 19) Cuộc hành trình trong chuyến phiêu lưu Sarbakal đã đi được quá nửa chặng đường. Bạn là người kiên trì, ưa mạo hiểm và thèm khát khám phá cái mới, hãy tiếp tục giúp đỡ Sarbakal vượt qua cửa ải này. Serigame dài tập, hấp dẫn, thú vị! (Chơi phần 18 để biết thêm thông tin)

(Phần 19)
Cuộc hành trình trong chuyến phiêu lưu Sarbakal đã đi được quá nửa chặng đường. Bạn là người kiên trì, ưa mạo hiểm và thèm khát khám phá cái mới, hãy tiếp tục giúp đỡ Sarbakal vượt qua cửa ải này.

Serigame dài tập, hấp dẫn, thú vị! (Chơi phần 18 để biết thêm thông tin)

Điều khiển:
Di chuyển
Chạy - Nhảy ngắn
nhảy dài
Hành động
Chọn đồ - I Mở hộp đồ


Chơi game: 2775

GAME VUI TUYỂN CHỌN

TOP Sarbakal phiêu lưu 19


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)