Trốn khỏi ngục tối thuộc thể loại Game Phiêu lưu.
Trốn khỏi ngục tối

Đi chơi về muộn, bạn bị bắt cóc! Tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm! Hãy tìm đường trốn thoát ngay! Không biết cái gì sẽ đến nếu bạn không trốn được! !

Cách chơi game Trốn khỏi ngục tối

Dùng chơi game

TOP Trốn khỏi ngục tối


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)