Nhiệm vụ 4 giây thuộc thể loại Game Nhanh tay.
Nhiệm vụ 4 giây

Bạn có 4 giây để hoàn thành các nhiệm vụ của trò chơi.

Cách chơi game Nhiệm vụ 4 giây

Bạn phải hoàn thành các yêu cầu của mối bàn chơi.
Sử dụng các phím để chơi

TOP Nhiệm vụ 4 giây


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)