Chạy trốn trong ngục tối thuộc thể loại Game Chiến thuật.
Chạy trốn trong ngục tối

Bạn đang khám phá ở dưới ngục sâu tối tăm thì bất ngờ những bộ xương di động xuất hiện xung quanh. Liệu bạn có thể đánh lừa chúng trong khi chạy trốn không?

Bạn đang khám phá ở dưới ngục sâu tối tăm thì bất ngờ những bộ xương di động xuất hiện xung quanh. Liệu bạn có thể đánh lừa chúng trong khi chạy trốn không?
Sử dụng để di chuyển.

Chơi game: 2372

Dungeon Tactics, strategy game, tactic game, ngục tối

TOP Chạy trốn trong ngục tối


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)