Ninja lẩn tránh thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Ninja lẩn tránh

Bạn sẽ trở lại trò chơi với Ninja nhưng không phải thể loại hành động như mọi lần, mà là cần nghĩ kế để lẩn tránh khỏi những võ sĩ Sumurai.

Bạn sẽ trở lại trò chơi với Ninja nhưng không phải thể loại hành động như mọi lần, mà là cần nghĩ kế để lẩn tránh khỏi những võ sĩ Sumurai.
Cách chơi: Dùng chỉ đường cho Ninja đi sao cho lẩn tránh để Sumurai không đuổi kịp.

Chơi game: 2418

chơi game online, trò chơi trực tuyến việt thể thao hành động trí tuệ bạn gái kinh điển

GAME VUI TUYỂN CHỌN

TOP Ninja lẩn tránh


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)