Thiết kế cầu cạn thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Thiết kế cầu cạn

Nhiệm vụ của bạn là thiết kế nhanh các cây cầu cạn để xe lửa có thể chuyển hàng đến đích.

Nhiệm vụ của bạn là thiết kế nhanh các cây cầu cạn để xe lửa có thể chuyển hàng đến đích.
Sử dụng thiết kế, chuyển sang màn hình thiết kế, loại bỏ thú rừng.

Chơi game: 3710

xây dựng cầu, puzzle, design game

GAME VUI TUYỂN CHỌN

TOP Thiết kế cầu cạn


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)