Hòn đá hộ mệnh thuộc thể loại Game Hành động.
Hòn đá hộ mệnh

Dưới sự chỉ đạo của một giáo sư, bạn phải chiến đấu và thu thập tất cả các ký hiệu bí ẩn để mở ra bí mật của hòn đá hộ mệnh.

Dưới sự chỉ đạo của một giáo sư, bạn phải chiến đấu và thu thập tất cả các ký hiệu bí ẩn để mở ra bí mật của hòn đá hộ mệnh.
Dùng di chuyển, tấn công, nhảy, sức mạnh đặc biệt.
(Game rất nặng, bạn vui lòng chờ)

Chơi game: 13019

Hòn đá hộ mệnh hành động, giải mã bí mật đánh nhau

TOP Hòn đá hộ mệnh


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)