Biệt kích hành động thuộc thể loại Game Hành động.
Biệt kích hành động

Là một biệt kích giỏi, bạn được tổ chức giao nhiệm vụ đột nhập vào vùng địch chiếm và tiêu diệt toàn bộ lực lượng trong đó. Liệu bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Là một biệt kích giỏi, bạn được tổ chức giao nhiệm vụ đột nhập vào vùng địch chiếm và tiêu diệt toàn bộ lực lượng trong đó. Liệu bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Dùng di chuyển, bắn, nhảy, ném mìn.


Chơi game: 30892

game hành động, game bắn nhau, bắn súng, biệt kích hành động, game Việt, biệt kích

TOP Biệt kích hành động


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)