Zomboz thuộc thể loại Game Hành động.
Zomboz

Bạn hãy cố gắng tiêu diệt hết bọn zombie trên các tiểu hành tinh, bạn cần chú ý lực hấp dẫn để điều chỉnh đường đạn nhé.

Bạn hãy cố gắng tiêu diệt hết bọn zombie trên các tiểu hành tinh, bạn cần chú ý lực hấp dẫn để điều chỉnh đường đạn nhé.
Dùng chơi game.

Chơi game: 7322

zomboz, zombie, tiêu diệt zombie, hành tinh hành động

TOP Zomboz


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)