Diệt khủng bố thuộc thể loại Game Hành động.
Diệt khủng bố

Bọn khủng bố đang cố gắng khởi động lại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nhằm phá hủy các thành phố lớn trên thế giới. Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt họ trước mọi thứ trở nên quá muộn. Sử dụng khả năng bắn súng của bạn để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhé.

Bọn khủng bố đang cố gắng khởi động lại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân nhằm phá hủy các thành phố lớn trên thế giới.Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt họ trước mọi thứ trở nên quá muộn. Sử dụng khả năng bắn súng của bạn để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhé.
Sử dụng chơi game.

Chơi game: 2980

Mortarific, khủng bố bắn súng, detonate game, shooting game

TOP Diệt khủng bố


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)